Race rears its ugly head

Doer uit die Oos-Kaapse Engelse vesting, Rhodes, beskuddig Robert Brand, broer van die ewe polities korrekte joernalis Gerrit Brand, my van rassisme.

Because I had written elsewhere on this blog that  “it is certainly admissable that races, too, may differ not only in attitude but also in ability” he accuses me of racism. Brand, an Afrikaner at an English university, does not seem to understand English. The term “admissable” means, according to my dictionary, “(of a plan or idea) worthy of being accepted or considered. In law: acceptable as evidence”.

Unlike Robert Brand and his fellow white-hating, PC academics who have reduced the intellectual life in this country to iron-clad conformism last seen in pre-Galilean papal decrees on science (the earth being the centre of creation and the sun revolving around the earth and other such beliefs), I am prepared to accept any truth or fact that may be scientifically proven.

I therefore challenge Robert Brand to prove to me what he takes to be a self-evident fact, namely that sub-Saharan Africans have, on average, an equal IQ and an equal capacity to pass mathematics and science at school or university compared to whites. Or East Asians (Chinese, Japanese) for that matter.

Rather than “resting his case” as he glibly claims on his blog, he should rather present his case first and show us the evidence. Show us one country where the black population performs equally well in maths and science examinations compared to whites or Asians. Or a study comparing the average IQ of different races where the blacks are found to have an IQ equal to that of whites, i.e. 100.

Of course, Robert Brand will never take up this challenge, because – like the mediaeval Catholic church – his beliefs are based on a morality of strict racial and biological equality. Science or intellectual inquiry does not come into it.

Incidentally,  I happened to receive a newsletter from the Afrikanerbond which was forwarded to me in which the matric results are analysed:

2009 Matriekuitslae in ‘n neutedop

  • In 1998 begin 1,444,018 kinders met Gr 1 (Matriekgroep van 2009)
  • In 2005 begin 1,052,499 leerlinge met Graad 8 (Matriekgroep van 2009)
  • In 2009 skryf 580,577 leerlinge matriek, oftewel 40% van die groep wat in 1998 met skool begin het.
  • Van die 1 444 018 kinders wat in 1998 vir Graad 1 ingeskryf het, het 863 441 reeds die skoolstelsel verlaat voordat hulle in 2009 veronderstel was om matriek te skryf.
  • Slegs 334 745 leerlinge slaag die Nasionale Senior Sertifikaat eksamen – (60,6% wat geskryf het)
  • Slegs 109 706 kwalifiseer vir graadstudie (ongeveer 20% van kandidate wat geskryf het)

Vergelykende syfers vir die Matriekuitslae 2006 en 2009

2006 – 37 809 matrikulante met A tot C simbole vir Wiskunde

2009 – 31 743 matrikulante met A tot C simbole vir Wiskunde

2006 – 15 401 matrikulante met A tot C simbole vir Wetenskap

2009 – 10 258 matrikulante met A tot C simbole vir Wetenskap

2006 – 10 638 matrikulante met ‘n A simbool vir Wiskunde

2009 – 8 710  matrikulante met ‘n A simbool vir Wiskunde

2006 – 3 385 matrikulante met ‘n A simbool vir Wetenskap

2009 – 987 matrikulante met ‘n A simbool vir Wetenskap

2006 – 2 376 matrikulante met ‘n A simbool vir beide Wiskunde en Wetenskap

2009 – 981 matrikulante met ‘n A simbool vir beide Wiskunde en Wetenskap

2006 – 317 642 matrikulante skryf Wiskunde – 107 372 slaag (33.8%)

2009 – 290 407 matrikulante skryf Wiskunde – 133 505 slaag (45.97%)

2006 – 195 223  matrikulante skryf Wetenskap – 131 552 slaag (67.39%)

2009 – 220 882 matrikulante skryf Wetenskap – 81 356 slaag (36.83%)

(Syfers onder andere bekom vanaf South African Institute of Race Relations en prof Nick Grove – Registrateur van die UP)

The dismal and worsening picture of South Africa’s matric results cannot be explained purely by external conditions (not enough teachers or facilities, etc.) Other, hitherto unnamed, factors might be at work. Such as black aptitude for maths and science, for example.

In a normaland meritocratic society, these things might be glossed over. but in South Africa blacks are preferred over whites when it comes to appointments and educational opportunities. The system implicitly assumes that blacks are more capable than whites or at the very least equally capable.

But what if, as the evidence of poor academic and schooling prowess by blacks suggests, they are somehow – whether as a result of biology, the environment, apartheid or whatever cause – less capable than whites when it comes to logical reasoning and higher forms of decision-making requiring such reasoning?

In that case this society is being socially engineered to go backward! It is precisely punishing those with the capacity to perform much-needed technical and managerial tasks and rewarding those who, on average, lack such capacity.

Recently the appeal court in Bloemfontein found against the municipality of Pretoria (the same municipality prefers to go by the name of a cow or monkey called “Tshwane”)because it had prohibited a senior electrical engineer from appointing skilled whites as high-voltage electricians when no blacks could be found.

Rather than admitting that some races and some individuals might be more talented in certain fields than others and using such talents and skills to the advantage of the whole of society, the dogmatic egalitarians such as Robert Brand and of course the ANC government insist on the racist exclusion of skilled whites from managerial and technical positions.

The disastrious consequences of this insane policy of not making use of available skills possessed by whites will surely lead to the deterioration of services, infrastructure and the economy.  This is the real racist crime, not the mere mentioning of the possibility of racial differences in IQ or mathematical aptitude.

Join the Conversation

4 Comments

  1. Dan, in den breede het ek waardering vir jou profetiese missie. Hierdie soort stem (die dissenting voice) is nodig binne ‘n sogenaamde vrye demokrasie soos wat Suid Afrika beskou word. Dit is goed om te praat teen onreg. Die marginalisering van mense bloot omdat hulle wit, Afrikaans, Christelik en manlik is, is pynlik en ek het al die pyn aan my eie lyf gevoel. Vergun my om kommentaar te lewer op jou klem op IK en die waarde van prestasie in die wetenskappe. Jy verwys na pre-moderne dogmatiese denke (pre-Galilean papal decrees). Dit is ‘n goeie punt. Dit is ‘n kenmerk van pre-moderne denke dat dit altyd gehoorsaam en gedienstig moes wees. Dit het wetenskap en rationaliteit aan bande gele. Jy is dus korrek tot ‘n mate as jy Brand beskuldig van gedienstige denke. Maar ek dink dit is belangrik om te erken dat skoolslimheid nie altyd die waarborg vir gesonde denke is nie. Ideologie is sterker as IQ. Afrikanerdenke was grotendeels koekondenke. Dit was dom om die godsdiens en die Bybel te laat buikspreek om rassediskriminasie en Apartheid te regverdig. Dit was ook dom om kort na die skandelike poging tot volksmoord wat vir altyd ‘n klad op die Europeer se naam sal wees, ‘n politieke stelsel te begin wat na Nazisme ruik. Dit het ons die muishond van die wereld gemaak. En daardie wit oudjies was (waarskynlik) goed in wiskunde en wetenskap! My punt: Ideologie domineer Intelligensievermoe. Baie denkers gedurende die apartheidsjare kon die sonde en die boosheid (onegaligheid) daarin sien, maar was bang om te praat. Soos baie van hulle trouens nogsteeds is. Ek was een van die banges. Die ideologiese masjien was ‘n monster wat klein oudjies in ‘n sardientjieblik in gedruk het. Denke was ernstig aan bande gele en vryheid van spraak en ander demokratiese vryhede het nie gefunksioneer nie. IK het nie gehelp nie.

  2. Excellent reasoning here. So blacks are (surprise surprise) implied to be of innately inferior intellectual quality to Europeans and Easterners. Has it dawned on you that 300 years of oppression and lack of access to educational opportunities that privileged whites like you enjoyed might have something to do with it? Use that superior IQ of yours and put two and two together mate.

  3. Robert Brand jou idioot, gaan doen jou eie navorsing. Jy is n nincompoop en moet asseblief nie Dan se tyd mors met jou stupisme nie. As jy nie weet dat die gepeupel nie die brein kapasiteit van die wit mens het en ooit sal hê nie, is dit n wonder werk dat jy n geleerde is. Miskien is dit wel omdat daar sulke idiote soos jy is dat ons onderwys stelsel in sy m**r is. Onderwysers met grade is nie deesdae sinoniem met intelligensie nie en jy is beslis n m**rse voorbeeld daarvan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *