Waarom was swartes in die ou SA soveel beter daaraan toe?

Rapport herhaal in vandag se hoofartikel die geykte stelling dat swartes in die verlede op grond van ras benadeel is. Maar hulle is ook op grond van ras bevoordeel, deur:

– die 1936-wet wat groot stukke blanke grond aan hulle oorgedra het

– die vorige onderwysbeleid wat duisende skole op die blanke belastingbetaler se onkoste laat oprig het en wat miljoene swartes geletterd gelaat het en tienduisende swart gegradueerdes aan die tuislanduniversiteite gelewer het (met Zambië se onafhanklikwording in 1964, was daar net 17 graduandi in die hele land)

– die tuislandbeleid waar honderde miljarde rande in vandag se geld aan swart ontwikkeling bestee is.

Indien daar so ‘n groot onreg teenoor swartes in SA gepleeg is, waarom was hul lewenstandaard volgens internasionale maatstawwe van die VN en die Wêreldbank die hoogste in Afrika suid van die Sahara en daal dit sedert 1994?

Rapport praat bloot die heersende ideologie na wat ten doel het om blankes met ‘n skuldgevoel opsaal sodat hulle geen weerstand bied teen die uiterste anti-blanke rassisme en geweld wat tans woed en wat Zimbabwe uiteindelik na ‘n piekiek gaan laat lyk nie.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *