Binnekort sal ons oor ‘n volkstaat onderhandel

J. Stander maak beswaar teen Afrikaanse organisasies hier en sê:

“‘n Klomp klein groepies Afrikaners wat nie eens onderling kan saamwerk nie as gevolg van egos wat nie by die meeste deure kan inkom nie, eis almal die reg op om namens my te praat? Wat se die stembus vir julle? Stel dit asseblief duidelik dat julle namens julle lede praat en NIE namens die deursnee Afrikaner nie. ONS het julle nie aangestel nie en praat baie gemaklik namens onsself dankie.”

Mnr. Stander, ek wou maar net die feite stel oor waarom PRAAG destyds van daardie gesprekke uitgesluit is en dus nie deel van die ABN uitmaak nie. Sedert 2003 bewyer ek my egter vir groter Afrikanereenheid en om ‘n verteenwoordigende liggaam of Afrikanerraad daar te stel. Myns insiens is die tyd nou meer as ryp daarvoor en binnekort sal ons weet of so iets haalbaar is.

Sodra die verteenwoordigende liggaam daar is, sal ons begin met onderhandelings vir grondgebied en selfbeskikking, net soos wat ongeveer 50 volkere dwarsoor die wêreld gedoen het sedert 1989 toe die Berlynse muur geval het.Dat u en ander eerder by die SA strukture sou wou inval en as’t ware u Afrikanerskap wil opsê of soos Koos Kombuis “uit die volk bedank” (maar blykbaar het hy nou weer heraansoek om toelating gedoen?), is u eie keuse. Net so min as wat ‘n Jood in New York egter aan ‘n inwoner van Israel kan voorskryf dat hy afstand van sy volkstaat en soewereiniteit moet doen, kan u egter aan my voorskryf dat ek nie vryheid of soewereiniteit saam met honderdduisende ander Afrikaners moet nastreef nie. Dis ons reg – binne die SA grondwet, asook die internasionale reg.

Dit is ook irrelevant indien ons nie steun tydens die multikulturele verkiesings in dié land kry vir byvoorbeeld die Vryheidsfront Plus nie. Die uiteindelike onafhanklikwording sal deur ‘n referendum onder internasionale toesig bepaal word. Teen daardie tyd sal daar soveel media-aandag wêreldwyd aan Afrikaneronafhanklikheid bestee word, dat Afrikaners genoodsaak sal wees om ‘n ernstige en oorwoë keuse tussen vryheid of voortgesette oorheersing deur ander te maak. Tensy ons volk intussen kranksinnig geraak het, sal hulle die rasionele keuse uitoefen, net soos daardie ander 50 volkere oor die afgelope 20 jaar gemaak het.

Join the Conversation

1 Comment

  1. As die Afrikaner nie uit een mond praat nie sal hy ondergaan. Hoekom al die splintergroepe? Bele n vergadering en nooi alle belange groepe. Ons moet n oop gemoed he en dan sal ons agterkom dat ons deel dieselfde ideaal naamlik onafhanklikheid. Ons is dit verskuldig aan ons kinders en kleinkinders. Die huidige toedrag van sake in ons land vereis dit.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *