VF+ kan SA red van fundamentalisme

Die vlak van politieke debat in Suid-Afrika daal konstant as ’n mens na onlangse uitsprake oor mnr. Martin Bosma van die Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV), asook Henry Jeffreys se minagtende rubriek oor die VF+ (“Mulder waai rooi grondlap”, Beeld 23 Februarie) kyk.

Antisemitisme en die verguising van Israel is aanvaarbaar, maar die grondige kritiek wat die PVV teen Moslem-fundamentalisme uitgespreek het, blykbaar nie.

In die lig van ons onlangse geskiedenis waartydens die land deur ’n radikale Marxistiese kliek (die “com­rades”) oorgeneem is, is dit miskien nie so verbasend nie.

Lenin se doktrine van demokratiese sentralisme het liberale demokrasie as die heersende ideologie in ons land vervang.

Vandaar die kritiek wat Jeffreys teenoor dr. Pieter Mulder se tydige herinnering aan swart vestigingspatrone in Suid-Afrika rig.

Liberale demokrasie verdra per definisie meer as een standpunt of politieke benadering.

Soos wat Martin Bosma egter in sy skerpsinnige boek De Schijn-élite van die Valse Munters verduidelik, verteenwoordig multikulturalisme bloot die keersy van Islamitiese fundamentalisme. “Multikul”, soos hy dit gepas benoem, is ’n vorm van geloof en nie vatbaar vir rasionele argumente nie.

Jeffreys en ander wat vas glo dat daar “geen plek” vir ’n Afrikanerparty soos die VF+ in multikul-SA meer is nie, moet weer dink.

Nie net het swart mense geen aanspraak op die hele land se grond nie, maar verligte minderhede is ook siek en sat vir meerderheidsoorheersing en -tirannie.

Die Nederlanders Pim Fortuyn en Theo van Gogh is deur onverdraagsame multikullers vermoor. Tog leef Fortuyn se idees in Nederlandse politiek!

Daarvolgens behels die Nederlandse en Westerse identiteit ’n vermenging van die Europese verligting en Joods-Christelike waardes wat met aspekte van Islam onversoenbaar is.

Die inheemse Afrikanerminderheid in Suid-Afrika praat Afrikaans en is insgelyks onbeskaamd Westers. Indien Jeffreys, Malema en ander ons op grond daarvan verwerp, herinner ons hulle daaraan dat liberale demokrasie self ’n Westerse uitvindsel is en dat ons die land van mense soos Dingaan en Silkaats bevry het.

Sonder Romeins-Hollandse reg sou ons ekonomie tot stilstand kom en sou geen kontrakte of handel moontlik wees nie.

Die VF+ bedryf nie net ’n legitieme vorm van minderheidspolitiek in belang van Afrikaners en Afrikaans nie, maar kan die land ook van ’n verval in Afrosentriese diktatuur en Islamitiese fundamentalisme red.

Die VF+ verteenwoordig ’n vlammetjie van hoop in Suid-Afrika.

Oorspronklik as ‘n brief in die koerant Beeld gepubliseer op 25 Februarie 2012.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *