Dit maak sin om polities binne die Vryheidsfront te groepeer

In reaksie op enkele kommentare op my rubriek, Kom ons trek laer rondom Pieter Mulder: Ek weet nie wie dit gesê het nie, maar ‘n klein volk soos die Afrikaners kan nie bekostig om verdeeld te wees nie. Tydens ‘n gesprek met Hermann Giliomee ‘n paar jaar gelede het hy ook gesê dat hy reeds in 1980 weens die verdeeldheid in eie geledere kon voorspel dat die Afrikaner die politieke mag gaan verloor.

Tans meen ek ons moet verby persoonlikhede kyk wanneer dit by politiek kom. Die vraag is: Kan ons saamleef met die grondwet van  die VF Plus, aldan nie? Dis die enigste oorblywende Afrikanerparty wat aan die hoofstroompolitiek deelneem en wat tot Afrikanervryheid verbind is. Daarom het ons geen ander keuse as om dit te ondersteun en te versterk nie.

Mense spekuleer aanmekaar daaroor of Solidariteit/Afriforum ‘n nuwe party op die been been gaan bring, maar indien hulle wil, is dit eintlik al te laat vir 2014. Indien nie, is die verkiesing daarna eers in 2019. Hoe gaan die land dan lyk, ná 35 jaar van ANC-oorheersing?

Dink net watter internasionale opskudding sou dit veroorsaak indien daar in 2014 ‘n beduidende getal Afrikaners vir die VF sou stem! Daarmee sou Afrikaners ‘n klinkklare mandaat aan die VF gee om oor selfbeskikking te begin onderhandel, ook internasionaal.

Die probleem is nie die situasie of die oormag teen ons nie. Dis mense wat glo dat die huidige bedeling ‘n fait accompli is wat nooit gaan verander nie. Ons kán dit verander. As ons maar net wíl!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *