Ope brief aan Simon Kuper van die Financial Times

Geagte mnr. Kuper,

In u gevleuelde woorde in The lost tribe of the Rainbow Nation, is Afrikaans “aan’t uitsterf… “, synde “van weinig nut deesdae”. Maar Afrikaans het nog geenoeg skop in haar om met die magtige Financial Times, “die sakekoerant van Europa” soos u leuse lui, se joernaliste te kommunikeer.

Aangesien u Nederlands magtig is, verstaan u sekerlik Afrikaans, tesame met 9 miljoen tweedetaalsprekers in Suid-Afrika wat jare lank baie gretig was om ons taal aan te leer.

Ek kan begryp dat u veel genot put uit die prentjie wat u skets van ‘n agterlike stam van “wit families in kortbroeke… met swaar Hollandse gesigte” wat besig is om in die nog kleiner stam van wit Engelse in Suid-Afrika “op te los”.

Sekerlik sal dit die slegte gewete van die Britse Ryk sus indien ons oplaas van die aardbol kan verdwyn, nadat ons twee honderd jaar in Suider-Afrika ‘n doring in u vlees was, daardie Britse Ryk wat ons vroue en kinders in konsentrasiekampe aangehou en tydens ‘n “witmansoorlog” gewapende swartes ingestuur het om daardie selfde vroue en kinders te terroriseer en te verkrag. Ja, die Britte is mos bekend vir hul swart humor. Geen wonder u sing van “ons glorieryke koningin” nie, want die geskiedenis van die Britse Ryk in Afrika druip inderdaad daarvan, die “glorie” van die Gatling-geweer.

Dit spyt my egter om u jenewer-en-tonikum-droom te bederf, maar ons gaan nie verdwyn om Haar Majesteit en die Financial Times te pas nie. Die gedagte dat ons boonop gaan oplos in die verwarde, bang groepie plaaslike Engelse blankes wat al hoe meer aan ons rokspante begin vasklou, spreek van die soort hubris wat net op die megalomaniese eiland noord van die Europese Vasteland kan ontstaan.

Trouens, die assimilerende Herrenvolk wat u doer vanuit Londen in u geestesoog sien, die Suid-Afrikaners van Britse afkoms, loop eerder gevaar om met die swart meerderheid te versmelt. Na alles deel hulle reeds ‘n taal en kultuur, asook skole, universiteite, kerke en toenemend gholfklubs. Die aantal middeljarige Engelse mans in Johannesburg wat deesdae aan die sye van jong swart vroue met mulatkindertjies verskyn, is aan’t toeneem. Engelse vroue hou weer van geld en ek kan u verseker dat legio swart mans deur korrupsie en regstellende aksie in ons land skatryk geword het. Dus oefen gesette swart mans in ewe swart BMW’s reeds ‘n bykans onweerstaanbare aantrekkingskrag op die oorblywende Engelse rose uit.

Maar in u boek kan blanke Engelse seker net esteties deur rasvermenging verbeter word, wat u goeie reg is. Dis nogal ‘n vreemde eienskap van die snobistiese Britte, wat hulself soveel hoër as die Franse of die Duitsers of sommer die hele eurosone ag, dat hulle so na vleeslike gemeenskap met “mense van kleur” hunker. Of volg Engelse maar net Lady Mountbatten se aristokratiese voorbeeld na?

Moontlik is die Britse geloof in multikulturalisme reeds so fanaties dat ons Afrikaners as blankes vir u lelik of selfs afstootlik is, met ons “swaar Hollandse gesigte”. Inteendeel, ons stam nie net van Nederlanders af nie, maar ook van Franse, Duitsers en Skotte. Indien u nie so bevooroordeeld was nie, sou ek u genooi het om enige Afrikaanse hoërskool te besoek en u te vergewis van juis hoe pragtig ons jongmense is: mooier as die jeug van ons stamlande en selfs mooier as Skandinawiërs.

As inheemse minderheid met ‘n veel ouer geskiedenis as die nuwe swart elite, die Afro-Saksers, beskik ons oor ‘n veel sterker en gevestigder identiteit as die sogenaamde “reënboognasie”. Lank nadat Brittanje deur haar getalryker kolonies soos Indië of Nigerië gekoloniseer is, sal daar nog Afrikaners in Suid-Afrika wees.

As u ons geskiedenis ken, sal u weet dat die tydperke van Britse hegemonie in Suid-Afrika gewoonlik net ‘n dekade of twee duur alvorens ons Afrikaners hergroepeer en ons soewereiniteit opeis. Die huidige Monty Python-grap van “reënboogdemokrasie” met sy gepaardgaande korrupsie, misdaad en geweld, sal binnekort nie eens meer deur die Financial Times opgehemel kan word nie.

Waarskynlik praat u namens die hele Fleet Street as u Afrikaners as “parias” beskryf. Sedert die dae van Paul Kruger en die Vryheidsoorloë maak die Britse koerante ‘n karikatuur van ons volk, om bepaalde koloniale doelwitte te bereik. Daar is dus niks nuuts aan u bespotting van ons arme Afrikaners waarvan ‘n gedeelte tans in “derdewêreldarmoede” verval het nie. Om iemand te skop terwyl hy lê, is immers Britse fair play, nie waar nie?

Maar nie almal op aarde haat ons nie, want nie almal lees slegs Engelse koerante nie. Noudat Afrikaans geen meer amptelike of handelstatus in Suid-Afrika besit nie, verbaas dit my hoeveel Russe, Italianers, Franse en Duitsers graag ons taal wil aanleer en ons unieke letterkunde wil lees. ‘n Amerikaner wat ek ken, leer Afrikaans vanaf ‘n CD in sy motor en kan dit reeds praat en gemaklik lees. Ook plaaslike Engelssprekendes, waarvan die helfte Afrikaans as tweede taal praat, stuur toenemend hul kinders na Afrikaanse staatskole waar hulle steeds uitstekende onderrig mag ontvang, daar waar “multikulturele Engelse” skole reeds misluk. Die meer skynheilige “Engelse liberale” verkies om hul kinders ten duurste in privaatskole te laat onderrig, ‘n soort gekoopte apartheid.

Dis asof ons “verlorenheid”, die tragiese onderwerping van die blanke stam deur die gierige, rassistiese terroriste van die ANC besig is om, soos van ouds ‘n honderd jaar gelede, die wêreld se verbeelding aan te gryp. Verdien ons regtig om tans soos diere deur swartes verkrag en uitgemoor te word in ‘n beweging wat vele reeds as die tweede volksmoord op Afrikaners tipeer? Die name van ons vermoorde kinders, soos Danielle Esterhuizen, Willemien Potgieter en Wiehan Botes, eggo reeds om die wêreld, as die slagoffers van ‘n wreder tipe surrogaat-Engelsman, die postkoloniale seun van die lords Roberts en Kitchener.

Maar in u oë is alles wat Engels is goed en mooi, selfs die volkslied van die nuwe Suid-Afrika, wat deur Charles Taylor gekomponeer kon gewees het: “I am going to rape and kill you, you white bitch!”

Terwyl u ons so lelik vind, moet ek sê dat Brittanje se ANC-bondgenoot met sy volksmoordliedjies en geïnstitusionaliseerde diskriminasie teen ons, die inheemse blankes, nie eintlik enige skoonheidswedstryde – esteties, moreel of andersins – wen nie.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *