Grondhervorming word deur Britse PLAAS gedryf, nie die ANC

Grondhervorming is nie vir die ANC so dringend as vir Brittanje wat Afrikaners finaal van hul grondgebied wil ontneem nie. Die groep wat die ANC die meeste aanpor om teen 2014 grond te onteien, se naam is PLAAS (Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies).

Afrikaners weet nie eens van die bestaan daarvan nie. Maar hoekom word die direkteur van PLAAS, prof. Andries du Toit, hier bo in Rapport aangehaal? PLAAS se naam word egter vertaal as “die instituut vir armoede, grond- en landelike studies aan die Universiteit van Wes-Kaapland”.

Andries du Toit se naam klink Afrikaans, maar hy het ‘n Britse doktorsgraad, van Sussex. Kyk hier: http://www.plaas.org.za/staff-member/dutoit Al daardie soort departemente aan Britse universiteite is marxisties georiënteer. PLAAS is gepak met Britse burgers en Afrikanervyandige Engelse van Natal soos proff. Ruth Hall en Cheryl Walker. Hulle wil eiendomsreg op grond in SA afskaf en hul kommunistiese utopie verwesenlik deur slegs gemeenskaplike grondbesit soos dit tradisioneel deur swartes toegepas is, toe te laat.

Daar is dus ‘n plan-agter-die-plan: om Afrikaners van enige aanspraak op inheemse status, asook soewereiniteit, selfbeskikking of vryheid, te ontneem. Ook om ons in hongersnood en armoede te dompel sodat ons net op oorlewing ingestel is en geen politieke optrede meer kan onderneem nie…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *