Rapport praat ook nou oor Abigail Fisher en regstellende aksie

Ek is bly Rapport skrik nou wakker en plaas iets oor regstellende aksie. Oor die Abigail Fisher-geval in die VSA het ek verlede jaar in September reeds op PRAAG daaroor geskryf:

Abigail Fisher en globale rassevoorkeurbeleid

Maar as die Britte in die Economist daaroor skryf, neem Rapport daarvan kennis. As die Moederland haar daaroor uitspreek, mag ons seker maar daaroor praat…

Uiteindelik kom alle vorme van regstellende aksie neer op anti-blanke beleid, met die uitsondering van Maleisië waar dit teen Chinese gerig is. In verskillende lande word dit verskillend gerasionaliseer.

Hier by ons moet RA ‘n meerderheid teen mededinging vanaf die (blanke) minderheid beskerm. In die VSA weer moet die (swart) minderheid teen die voorlopig blanke meerderheid bevoordeel word. Ons weet egter dat die VSA-bevolking kantel en dat daar nou meer nie-blanke as blanke geboortes is, dus sal die argument daar ook mettertyd verander, nl. dat die meerderheid teen die minderheid beskerm moet word.

Anders as wat Pieter Malan beweer, gaan die Fisher-saak nie oor die rassebeginsel nie, maar oor sog. “diversiteit”. Omtrent 100 VS-universiteite het soos een man opgeruk téén Fisher, want sien, “diversiteit” is deesdae die belangrikste akademiese beginsel. Daar moet ‘n “kritiese massa diversiteit” op elke kampus wees en die 2002-uitspraak laat universiteite toe om teen blankes in die naam van “diversiteit” te diskrimineer.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *