Nuwe Tuks-rektor sit rasseoorheersing oor Afrikaners voort

Hoewel die bruin bevolking van Suid-Afrika oor die laagste deelname aan tersiêre onderrig beskik, is hul besetting van rektorsposte die hoogste, veral as dit by voorheen Afrikaanse universiteite kom. Met die aanstelling van prof. Cheryl de la Rey as rektor van die UP, beskik vier uit die vyf “histories Afrikaanse universiteite” oor bruin of kleurlingrektore.

Indien enigiemand nog daaroor getwyfel het of daar rassekwotas by die aanstelling van rektore geld, kan hy of sy maar gerus wees: daar ís rassekwotas.

Blykbaar word 97% van alle akademiese publikasies in Suid-Afrika deur blankes geproduseer en meer as die helfte daarvan deur blanke mans. Geen blanke man kwalifiseer egter meer om as rektor van ‘n Afrikaanse universiteit aangestel te word nie en veral geen blanke Afrikanerman nie. In dié opsig moet dr. Theuns Eloff van die Noordwes-universiteit seker besef dat hy ‘n volslae anomalie binne die “nuwe orde” verteenwoordig en waarskynlik eersdaags op grond van sy ras van sy pos onthef sal word of andersins net nie weer ‘n aanstelling sal verkry nie.

Afgesien van Nazi-Duitsland waar Jode nie universiteitsposte mag beklee het nie, is daar geen voorbeeld in die moderne geskiedenis van ‘n rassebeleid en veral ‘n diskriminerende rassebeleid wat so konsekwent teen ‘n bepaalde etniese groep gevoer is soos tans teen Afrikaners geskied nie.

In dié opsig is die grappies wat sowel Beeld as RSG oor die nuwe rektor se van gevoer het, as sou sy ‘n “De la Rey wees wat die Tukkies kom lei”, in swak smaak en kwetsend vir baie Afrikaners wat nog waarde aan hul geskiedenis en hul helde heg.

Hoewel Cheryl de la Rey ‘n van geërf het, het sy reeds tydens haar RSG-onderhoud duidelik gemaak dat sy verkies om Engels te praat en dus van geen Afrikaanse of Boeresentiment verdink kan word nie.

Prof. De la Rey, indien u geen sin vir taaletiket het nie: om op die nasionale Afrikaanse stasie Engels te praat terwyl u kennelik Afrikaans magtig is, sy dit dan vir u ‘n tweede of derde taal, verteenwoordig vir ons almal ‘n growwe belediging en is in die konteks uiters ongepoets. Dit voorspel niks goeds vir u vrome voornemens om sogenaamde “meertaligheid te bevorder” – wat in die SA konteks al ‘n sinoniem vir verengelsing geword het – en om reg aan Afrikaans aan Tukkies te laat geskied nie.

Op sy beste sit die aanstelling van “die swart vrou” Cheryl de la Rey die aftakeling van alles wat Afrikaans is en deur Afrikaners in die land opgebou is, voort, want uit haar houding blyk reeds dat sy die status quo van onafwendbare verengelsing gaan handhaaf. Op sy slegste, het ons hier net nog ‘n akademiese voorbeeld van etniese en rasseoorheersing waarmee Afrikaners in dié bose, onregverdige en rassistiese bestel vir lief moet neem.

Ons moet ook onthou dat Cheryl de la Rey ‘n lang verbintenis met sowel die Universiteit van Natal as die Universiteit van Kaapstad het, twee universiteite wat reeds dekades lank met ‘n volgehoue veldtog van Afrikanerhaat besig is en as’t ware die akademiese sentra van die huidige etniese suiweringsveldtog teen Afrikaans en Afrikaners verteenwoordig. Akademici in die algemeen is tropdiere en aartskonformiste. Heel waarskynlik dink Cheryl de la Rey nie veel anders as haar kollegas aan dié  twee universiteite nie.

Die Vryheidsfront Plus se jeugtak op die kampus sal daarom dié nuwe rektor met ‘n arendsoog moet dophou. Slegs voortgesette waaksaamheid en stryd sal Afrikaans nog hoegenaamd op die kampus laat oorleef. ‘n Revolusie sal egter nodig wees om Afrikaans hoegenaamd weer vryheid en gelykheid te gee, dít wat taalgemeenskappe elders ter wêreld as vanselfsprekend aanvaar.

Veral moet Afrikaners nie so naïef wees om te dink dat die mooipraatjies oor “meertaligheid” enigiets anders as voortgesette verengelsing en die verdrukking van Afrikaans beteken nie.

Join the Conversation

15 Comments

 1. As alma mater van Tuks sal ek uiteraard voortdurig besorg wees oor die instelling wat ek aan baie verskuldig is. Ek is nie vertroud met me. de la Rey se kwalifikasies of agtergrond nie, maar vertrou sy is bekwaam op die pos te vervul. (En behoort die enigste vereiste te wees!) Roodt is ‘n aap, soek weer rook waar daar nog nie eers ‘n pak hout gepak is nie, en dit is werklik lagwekkend hoe ‘n persoon so baie drek kan uitspu.

 2. André, jy mag jou persoonlike opinies oor Dan Roodt hê, maar dis ongelukkig besig om oral waar te word. By Kovsies stel hulle nou nie meer dosente aan op grond van verdienste nie, maar net as jy die regte kleur is. In my tyd op universiteit moes dosente ‘n sekere aantal publikasies die lig laat sien per jaar, ek seker dit gebeur nie meer met ons nuut aangestelde vorige benadeelde dosente nie, dalk net in mense regte.

 3. Realis, ja, afgesien van my opinies oor Dan (jammer dat ‘n begaafde persoon sulke paranoia veroorsaak-met ‘n klomp ja en amen skape natuurlik blindelings agterna- dit is natuurlik gerig op broer Lotter) het ons met geen krisis te doen nie. Die vrou is bekwaam, het intussen gaan oplees oor haar, en is aangestel deur ‘n senaat wat die universiteit se beste belange op die hart dra. Genoeg gese. Ek sal by mnr. Pistorius ‘n draai gaan maak by die Univ of Hull, dan kan ons stories uitruil oor wat die afrikaners hulself mee besig hou in SA. Groete uit Londen!

 4. Dit is hartseer dat de la Rey aangestel is as rektor by Tuks. Dit is deel van die aftakeling van die magsposisie van die Afrikaner. Dit gebeur ook op RSA waar kleurlingvroue ‘n al hoe groter rol speel. Bekwaamheid het niks met hierdie rasistiese aanstelling uit te waai nie. Die aftakeling van die mag van Wit Afrikaners wel. Ek wonder watter kleurling of swarte het die afgelope paar jaar enige Wetenskaplike of Tegnologiese deurbraak gemaak? Hulle ploeter maar rond op die gebiede waar jy nie veel hoef te dink nie.

  Die Afrikaner word nou gehaat en afgekraak, maar binnekort sal die ander nasies weer kom pleit by die Afrikaner vir kos, skoon drinkbare water, medisyne en sekuriteit. Die noodkrete uit Afrika vir Afrikaner boere, dokters en vakmanne is ‘n voorloper van hierdie gedwonge gesindheids verandering wat SA onverwags gaan tref. Kyk hoe bedel hulle al by die robots en parkeerterreine.

  Die swaarkry laat gelukkig die Afrikaners besef dat hulle na mekaar sal moet omsien.

 5. Ek was omtrent so 2 jaar terug weer op Tukkies se kampus om ‘n onderhoud vir ‘n vakature by die mediese kampus te doen. Ek het in 1991 op Tuks gegradueer.
  Ek was op die kortlys en moes die finale onderhoud voor ‘n paneel doen. In die paneel was 2 swart unieverteenwoordigers en ± 8 blanke Afrikaanssprekendes. Met die aanvang van die onderhoud het dit duidelik geblyk dat Afrikaans nie welkom is nie, en toe ek vra of ek MOET Engels praat het hulle dit beaam. Wat sou gebeur het as ek geweier het om Engels te praat en aangedring het op my moedertaal? Diskwalifikasie was seker dan die gevolg, om nie eers te praat van die feit dat ek ‘n blanke man is, wat alreeds teen my getel het nie. In elk geval was my aansoek onsuksesvol – volgens my afleiding juis a.g.v. regstellende aksie.
  Verengelsing is al lankal aan die gang by hierdie “meertalige” Universiteit. Die huidige akademici in SA of hulle nou wit, bruin, swart is moet die regstellende aksies en die taalbeleid van die ANC handhaaf en dus word Afrikaans gemarginaliseer en die “meertalige” taalbeleid voortgesit deur mense soos Cheryl de la Rey en by Univ. van Stellenbosch. Dis maklik om in Londen te sit en Dan te kritiseer, met vooroordeel, maar gaan kyk maar wat gebeur op grondvlak in SA se onderwys instellings, staatsinstellings en so meer. Daar is duidelik ‘n miskenning van die Afrikaanse taal en ‘n afkeur van enigiets wat te doen het met die Afrikaner, tradisioneel Afrikaanse instellings en sy geskiedenis deur die huidige akademici.

 6. Dan, die artikel laat spoke van die McCarthy-era opbloem. Sien jy werklik ‘n komplot agter elke bos? Impliseer verengelsing nie dat ánder tale óók op die agtergrond geskuif word nie? Willem Bouwer se kommentaar hierbo is kommerwekkend en tekenend van mede-Afrikaners wat huiwer of selfs versuim om met die tye te verander: “…die aftakeling van die magsposisie van die Afrikaner” en “… wit Afrikaner.” Is dit nie grotendeels die dilemma van die Afrikaner nie, dat hy homself so voortdurend verhewe bo ander sien nie en dat hy ‘n spesiale plek hiér verdien omdat hy kwansuis so supreme is?

  Regstellende aksie is inderdaad nie ‘n volmaakte oplossing vir die herstel van die verlede se euwels nie, maar om ‘n komplot teen Afrikaansprekendes onder elke bos te soek, grens voorwaar aan paranoia. Indien enigiets, dui verengelsing op die skuiwer na ‘n globale posisie in die groter bestek van liberale vryhede wat so lank nié deel van ons samelewing was nie. Suid-Afrika word deel van ‘n internasionale gemeenskap waar Afrikaans nié die algemene spreektaal is nie.

  Sou daar inderdaad in dryf na oorwegend Engels in komplotvorm wees, het die implisiete “verdrukking,” soos jy dit stel, nie uitsluitlik Afrikaans as teiken nie.

 7. Goed gedoen Dan. Weer eens slaan jy die spyker op die kop. Jou menings is ‘n vars briesie wat nie met die Nasionale Pers se polities korrekte joernalistiek ingegee word nie. Daar is by my geen twyfel dat De la Rey haar aanstelling op ras en verder ook geslag verkry het nie. Ek wil nie beweer dat sy nie dalk ‘n akademiese verlede het nie. Feit van saak is dat 4 uit 5 rektore by Afrikaanse Universiteite bruin is. Soos met ons sportspanne is die grootste wenners van tradisioneel Afrikaanse domeine kleurlinge en nie die swartes nie. Gaan kyk maar wie is in beheer van rugby, hetsy op administrasie of afrigting. Dieselfde geld vele ander sportsoorte.
  Dit is altyd vermakerig dat mense soos De la Rey en Jansen van UOVS kamtig “Engels” is, en nie Afrikaans nie. Baie “geleerde” Kleurlinge probeer al vir dekades meer Engels as Afrikaans wees, en ongelukkig doen groot getalle Afrikaners sedert 1994 dieselfde, hulle ontneem hul kinders van Afrikaner wees.
  By my is daar geen twyfel dat De la Rey Tuks verder gaan “transformeer” dat daar van Afrikaans praat, klasgee en skryf nie veel sal oorbly nie. Sy het immers eers haar nodige politieke “stuggle” agtergrond in onderhoude uitgewys. Dis natuurlik hierdie agtergrond, plus haar velkleur wat die deurslag gegee het.
  Dan, ek hoop jy sit jou weldeurdagte artikels oor onderwerpe soos hierdie voort, en steur jou nie veel aan die gebreinspoeldes se kritiek nie. Hierdie mense is soveel deur die Nasionale Pers koerante gebreinspoel dat hulle werklik nie kan insien dat al die vroom praatjies oor veeltaligheid daarop uit is om Afrikaans verder te vernietig nie. Dis net jammer dat daar nie veel taalstryders soos jy oor is nie. Meeste Afrikaners glo maar net niks kan verander word nie en dat elke veragting van die Afrikaner maar aanvaar moet word.

 8. Aan Emil en andere wat in ontkenning/”denial” leef.
  Is liberale vryhede waar kriminele vryelik kan moor, roof, verkrag en dan daarmeee wegkom? Dis wat SA se sogenaamde menseregte en konstitusie beteken. Regstellende aksie, diskriminasie op grond van ras en taal- teen blankes, misdaad wat ‘n vorm terreur aangeneem het- brutale marteling en verkragting, gemik teen blankes- dit is alles vorme van verdrukking en onderdrukking.
  Is dit nodig om meer te sê?

 9. Aan Emil en al daardie blinde siele wat Dan se skerp sienings aftakel en die nuwe regime se dogmatiese en idealistiese propaganda nastreef. So ietsie om aan die herkou terwyl julle suig aan julle idealistiese suigstokkies.

  As mens die skille van jou oë afhaal, kan enige aap egter raaksien hoe die nuwe SA regering daarop fokus om alles waarvoor die Afrikaner staan en die geskiedenis wat hy opgebou het en die inrigtings en baanbrekerswerk – binnelands en internasionaal – wat hy voorsien en verrig het, af te takel. Al die slegte punte van die vorige bedeling word beklemtoon en alles wat die nuwe regering kwansuis bereik het, word opgehemel om alewig almal bewus te maak van die verskriklike verdrukking waarmee hulle voor 1994 moes saamleef. Hul donkere verlede word netjies weggesteek deur te fokus op die ou regering se foute en hul onbevoegheid word selfs 15 jaar na apartheid steeds op apartheid geblameer. Maar Emil, en al daardie draadsitters (and by the way, for the Engelse “boeties” in Londen or wherever you find yourself in an English or new SA loving government, I write this in English so you blokes would also grasp it), ek was ook in Engeland en glo my ek kan sien waar die nuwe bedeling al sy idees vandaan kry!

  Maar kry vir julle. Engeland land is ook tops as dit kom by propaganda en is op dieselfde pad as Amerika en Frankryk. Om jou eie slegtighede te verbloem, wat doen jy? Produseer wêreldnuus en kontreinuus wat fokus op alle ander lande se probleme, waar Suid-Afrika of ander Oos-Europese lande of enige ander land behalwe hulself altyd die sondebokke in hul oë is. En gee aan alle nie-blanke vlugtelinge en kriminele die wêreld oor burgerskap op ‘n besigheidsvisum. Snaaks genoeg in die apartheid-era was die Engelsmanne, die kleurlinge (nie bruines nie) en die koelies (nie Indiërs nie, dis ‘n naam wat die Britte hulle gegee het lank voor ons hulle dit genoem het) juis die mense, wat baie meer bevoordeeld gelewe het saam met menige Jode en Sjinese in Suid-Afrika as die swartes, wat nou steeds so bevoordeel word in die nuwe era. ‘n Groot menigte nuwebedelingministers het hul “minder bevoorregte jare” in Brittanje deurgebring in die topuniversiteite van daardie land, asook in Amerika, Nederland en Frankryk.

  Ek weet nie van baie Afrikaners wat sulke bevoordeling ontvang het in enige tyd vanaf 1652 tot nou toe nie. Afrikaners is ná die Boere-oorlog net so gemarginaliseer deur die Britse owerheid van die Unie Van Suid-Afrika. Skole is net soos nou ook verengels deur die verbloeming van “tweetaligheid”, waar Afrikaans verbied is. Dié dat baie Afrikanerorganisasies juis toe gestig is om na die belange van ons mense en ons kultuur en taal om te sien. Afrikaners het maar hul eie instellings moes oprig en met eie inisiatief en vernuf organisasies soos Volkskas, Evkom, Sasol, Yskor, M-Net, RAU, Sanlam, Santam, ens. help stig. Snaaks dat dié organisasies juis so geteiken is dat baie nie meer in Afrikaanse hande is nie, sommiges nie eens meer ‘n enkele Afrikaanse direkteur of raadslid nie. Afrikaners het nie net die organisasies van ander kulture oorgeneem en dan as hul eie toegeëien nie. Hulle is ook nie aalmoese gegee deur ander lande soos Brittanje of Europa of Amerika of Swede en Denemarke of Kanada nie. En is beslis nie aangestel in poste as SEB-bevoordeelde kandidate nie. Hulle is aangestel op grond van hul prestasie en dit was dít. Elmboog-ghries.

  Maar ek verstaan dis mos maar hoe Brittanje ook oorgeneem is deur die 1066-inval by Hastings. Neem oor en eien dit vir jouself toe. Die nuwe bedeling is mos kop in een mus met die Engelsman en alles waarvoor hy staan. Ek is seker meeste van hulle ken nie nie eers ‘n kwart van die ongelooflike “beskaafde land” se geskiedenis nie. Eish! Klomp barbare en die huidige generasies jongelinge is nie veel beter daaraan toe as die destydse Wikinge van ouds nie. Die Afrikaner en sy lewenswyse word beslis deur die nuwe bedeling geteiken. Indien mens jou instellings en ondernemings in die nuwe SA op taal- en kultuurgrondslag wil bedryf en uniek wil behou, wat in alle ander lande die norm is – totaal aanvaarbaar en grondwetlik (werklike liberale en demokratiese lande, nie diktature nie) – word sulke instansies onmiddellik ‘n teiken van die nuwe regering. Sonder dat diegene met skille op hul oë dit agterkom, word sulke instellings deur sogenaamde “minder bevoorregtes” geïnfiltreer wat uiteindelik die voet in die deur kry deur regstellende aanstellings en kort voor lank propagageer hulle dat die instelling rassisties van aard is en dat alle rasse se belange op die hart gedra moet word en veral dat ‘n veelrassige en veeltalige kultuur gehandhaaf moet word. In so ‘n mate dat die Afrikaanse topbestuur juis vervang moet word deur kleurlinge of Indiërs of swartes wat juis die grootste Afrikaanshaters – meer nog as blanke Engelse – is en slegs Engels magtig is. Neem maar die skool in Ermelo as tipiese voorbeeld en dis beslis nie uniek en die enigste geval nie.

  Duitse, Joodse, Russiese en Italiaanse kultuurorganisasies mag wel bestaan

  Duitse, Joodse, Russiese en Italiaanse en enige ander kultuurorganisasies wat in SA bestaan word nie op dié manier bedreig nie. Hulle instellings en skole floreer, snaaks genoeg, met uitsluitlike Duitse onderrig en Engels as tweede taal. Slegs Afrikaanse instellings verkeer in die visier. Ons mag nie sulke instellings van ons eie stig nie, want dis ongrondwetlik. Slegs ander kulture mag dit in SA doen.

  Die hele doel van die ANC en sy makkers, wat almal insluit behalwe die Vryheidsfront en tot ‘n mindere mate die DA, is om Afrikaans en sy geskiedenis en kultuur vir die geslagte wat volg dood te vee en vanuit die amptelike geskiedenis van SA en Afrika te verwyder. Die taal moet juis oor die volgende paar dekades wegkwyn. In die ou Soewjetunie is dieselfde taktiek gebruik. Propaganda het die ideologie laat voortleef tot in 1990. Vryheid is onderdruk. En die ANC is “comrades” van die Ystergordynbedeling. Oor ‘n paar dekades van nou af sal die meeste Suid-Afrikaners glo dat die Zoeloes en die Xhosas en hulle “comrades” Kaapstad gestig het en alle ander stede in Suidelike Afrika en dat Afrikaners kriminele, agterlike burgers was. Ook dat alle beskaafde ontwikkeling (indien daar teen daardie tyd nog iets daarvan oor sal wees, as mens kyk na die res van Afrika se verval) deur die Nguni-mense gebring is.

  Die Vlaminge van België voer baie dieselfde stryd om hul taal teenoor Frans as Afrikaners teenoor die oorheersing van Engels in SA. Net snaaks genoeg het die ou SA, wat volgens al die draadsitters en die nuwe regering en meeste oningeligte Europeërs en Britte, wat die propaganda vir waarheid opeet, ‘n “mislukking” was, klopdisselboom gewerk, ten minste wat die ekonomie en infrasruktuur betref het. Selfs met geweldige sankies teen ons, het mens nie elke dag ‘n verstopte drein gehad wat vir maande loop voor enige iets daaraan gedoen is nie. Paaie was in ‘n toptoestand- beter as in Europa en Amerika. Vandag is meeste derdewêreldlande se infrastruktuur beter daaraan toe as die meeste van SA se paaie. En Gauteng is seker die provinsie met die slegste padinfrastruktuur in die land. Rioolwerke in die meeste munisipaliteite in SA is óf glad nie in werking nie, óf dit werk, maar stort rioolwater direk deur die suiwerkingswerke sonder enige suiwering, weer in die rivier in. Die water beland dan sonder meer weer in ons krane. Dié dat ek as 35-jarige man die eerste keer in my leeftyd in SA hoor van cholera-uitbrekings en kindersiektes soos polio wat voorheen nie meer by ons bestaan het nie. SA drinkwater was in die tagtigerjare, naas Kanada, van die skoonste in die wêreld; nou kan ek jou verseker haal SA nie eens die top 50 nie. In apartheid-SA was jou rand baie meer werd as vandag. Jou kos het nie elke maand met 10% gestyg nie, selfs al daal petrolpryse en rentekoerse konstant elke maand.

  So glo maar al die twak soos julle wil. Al is Dan Roodt nie altyd die mees geliefste mens nie, stem ek saam met wat hy sê. En dis oral om te sien. Gaan kuier in eerstewêreldlande en kom dan terug na SA, dan onthou mens weer die tagtigerjare en hoe ons agteruitgegaan het vanaf 1994 in vergelyking met dié lande, in teenstelling met wat die nuwe bedeling mens wil laat glo.

  Nêrens in die nuwe SA se amptelike geskiedenis word die Afrikaner se bydrae tot die ontwikkeling van die land tot en met 1994 korrek weergegee nie. Die minderbevoorregte lede van ons land se bydrae word groter uitgebeeld as die Afrikaner s’n en dit sluit natuurlik in ‘n baie groot mate die Indiërgemeenskap en selfs die Sjinese gemeenskap in. Net snaaks dat dié gemeenskappe in 1880 deur die Britse setlaars as slawe na SA gebring is, respektiewelik in 1880 om in die Natalse suikerplantasies te werk en tussen 1910 en 1925 om in goud- en ander myne aan die Rand te arbei. Juis as ‘n maatreël om Afrikaanse arbeiders te vermy. Dis juis een van die redes vir die ontstaan van die 1914-rebellie waar Engelse Uniepropaganda juis veroorsaak het dat mede-Afrikaners op hul eie mense geskiet het en hul dood veroorsaak het. Wie het daaronder gelei? Net Afrikaners self. Sulke vooroordele teen Afrikaners is geensins nuut nie. Die Slagternekrebellie het ook gevolg weens vooroordele teen Afrikaners. Gaan besoek gerus Brixton en Braamfontein se begraafplase in Johannesburg en sien vir uself hoe baie is doodgeskiet deur die Uniemagte wat hulle uitgekryt het as kriminele oortreders en opstokers. Dieselfde geld vir die destydse Britse owerheid tydens Slagtersnek. Die Britte het nes die nuwe regering en kleurlinge en koelies ‘n haat vir alles wat Afrikaans is.

  Afrikaners het hulself reeds hier gevestig sedert 1652; my familie is reeds hier vanaf ten minste 1666. Maar volgens die meeste draadsitters word Afrikaans en sy kultuur nie bedreig nie, dis maar net ‘n regstelling om saam met alles wat nie Afrikaans is in te val en jou kultuur en taal en geskiendenis prys te gee vir ‘n kultuur wat geen ordentlikheid nastreef en veral geen geduld of respek vir jou kultuur het nie.

  Snaaks dat moorde op Afrikaanse plase steeds op ‘n gereelde grondslag plaasvind. Maar dis nie nuus nie. Nee wat, solank ‘n swartman die daad pleeg, is dit byna normaal en kwalik kritiseerbaar. (En ek verafsku die taalgebruik in die nuus wat altyd net noem dat die swart kriminele moordenaars, “mans” is en nie “swartmans” nie. Ons almal weet wat die ras is van 99,99% van die oortreders wat al die terreurdade teen witmense op hul plase, kleinhoewes, in die stedelike woonbuurte en deesdae sommer in inkopiesentrums helder oordag pleeg.)

  Maar laat ‘n witman net eenkeer hom vererg vir die doelbewuste propaganda van die nuwe regering en die laksheid waarmee hulle strafsake hanteer en die reg in eie hande neem en ‘n paar swartes dieselfde behandeling gee as wat hulle op ons wittes in die nuwe SA toepas. Ek neem die seun van Swartruggens as voorbeeld. Snaaks genoeg, dan haal dit sommer oornag wêreldnuus, om nie eens te praat van die binnelandse nuus nie. Die man word onmiddellik gevang en gevonnis, nie soos die miljoene swart kriminele mans, ag ek bedoel “baie opgevoede, vredeliewende, hardwerkende, jong manne van die nuwe SA”, wat elke dag en nag koelbloedig ons wittes en veral Afrikaners afmaai vir onbenullighede nie. Soms word daar nie eens iets gesteel nie. En dan word dit onmiddellik genoem dat die persoon ‘n witman was wat op swartes moord gepleeg het. Ek dink die oningeligtes kan gerus ‘n draai maak by die webwerf Boergenocide. Daar vind mens eerstehandse besonderhede en grusame foto’s van die duisende moorde op Afrikaners wat nooit nuuswaardig genoeg is om uitgesaai te word nie. Kyk ook sommer elke oggend op die voorblad van Beeld, ‘n Afrikaanse koerant vir die oningeligtes, vir die vele berigte oor grusame moorde en aanvalle voordat julle jul siening lug oor dinge waarvan julle glad niks weet of wil weet nie.

  Droom voort, André en ander. Ek het nie ‘n universiteitsgraad behaal by die Universiteit van HULL nie, maar mens het nie een nodig om te sien wat hier aan die gang is nie. Ons is vinnig oppad na ‘n grusamer Zimbabwe as wat meeste mense besef en die nuwe era wêreldwyd is nie gebaseer op ‘n Westerse lewenswyse en opvattings nie maar is Oosters en van Afrika, wat boekdele spreek oor wat die volgende paar dekades op SA en die wêreld en veral die bleekvelliges oraloor wag. Daarom is dit ook nie vreemd dat die wêreld ook nie regtig ag slaan op wat hier aangaan nie, want dis meer en meer ‘n globale verskynsel.

  Die nuwe regering is nie meer mensliewend as die vorige bewind nie, in die sin dat hy alle menseregte beskerm soos die grondwet kwansuis vereis nie. Indien mens regtig demokraties wil wees en regtig dinge wil laat werk, vergeet mens van die slegte dinge van vroeër, vergewe mens mekaar soos God dit wil en bou mens voort in geregtigheid en handhaaf mens eerlikheid en stel mens werkers op grond van hul vermoë en prestasies aan. Verder stel mens alle tale en kulture se belange voorop en doen die regering alles in sy vermoë om misdaad daadwerklik te bekamp. En is ras nie ‘n kwessie nie. Ek voel dat – meer as ooit tevore – is ras ‘n baie groot kwessie by veral swartes in die nuwe SA. En almal wat nie wit is nie, maar ook nie swart is nie, sit maar op die draad en soek witvoetjie in plaas van om die ou kwessies op te los en werklik ‘n sukses van SA te maak. Ons reënboognasie is vinnig besig om een kleur te ontwikkel aan die einde van die reënboog en dis net donker en die taal is net Engels.

  So kan mens voortgaan, maar ek laat dit daar.

  Gegroet

  ‘n Afrikaner wat dinge sien soos dit is en nie soos die regime en wereldregerings wil he ons dit moet sien nie.

 10. Ek lees dat die kleurling De la Rey van Tuks beweer dat, as sy nie beurse gehad het nie, sy nie sou kon studeer nie (Volksblad). As ek nie lenings by banke teen gewraakte rentekoerse gehad het nie, sou ek nie kon studeer nie. So nou wat? Dit is regtig tyd dat die smartvolle, selfbejammerende, altyd agtergeblewenes hul selfhaat teen hul eie kleur en hul minderwaardigheidsgevoel begin afleer. Of is hulle nie in staat daartoe nie? Die verpletterde Boere het ná die Boere-Haulocaust deur die Engelse hul selfrespek behou en ken na bo, met ‘n visie van “ons kan en sal” opgestaan. Ons mense het nie, toe ons gedwing was om Engels te praat, skole afgebrand, gesteel, gemoor en geween soos die “we will always be disadvantaged”-swartes, toe hulle Afrikaans moes praat nie. Die ANC het ‘n dubbelstandaard wat Amerika en Engeland laat swak lyk. Alles moet kamtig demografies opgedeel wees. Nou waarom al die kleurlinge in die hoogste posisies? Dit is buitensporig hoog. Dieselfde geld vir die Indiërs. Heeltemal te veel van hulle ook, waar hulle nie hoort nie. Die bydrae wat die WIT BOERVOLK tot hierdie land gemaak het, wat breinkrag betref, is buitensporig hoog in verhouding tot ons getalle. Genetika sou ek kon vra? Plaas dat die ander “always disadvantaged”=groepe ons op die hande dra en om hulp vra. Of sou dit ‘n buitensporige stelling wees om te maak? Ek sou nie so dink nie.

 11. Net ‘n gedagte…. die Afrikaner se grootste vyand is nie die springkane van Afrika of die Engelse nie maar die ” hanskakie-Afrikaners” wat tussen ons bly en werk…..quote ” a ‘liberal’ is a bastard whose skin is too white to be black and whose mindset is too black to be white” unquote.

 12. Andre – en wat maak jy in londen, arme stommerik? Hou jou besig met Engeland se politiek en hou jou neus uit SA

 13. Graag wil ek tog ook net kommentaar lewer, op “Broer” Andre se kommentaar van 1 Augustus 2009.
  Dit is nie vir my nodig om agter n man soos Dan Roodt aan te loop om ophoogte te kom van wat by ons plaaslike universiteite aangaan nie.
  Miskien moet “Broer” Andre wat gerieflik daar in London sit dit oorweeg om dit wel te doen.
  Enige persoon wat nogsteeds dink dat daar nie n aanslag is op ons Afrikaanse Universiteite moet sy kop behoorlik laat lees.
  Nie net is dit al op n gevorderde stadium nie maar word ook op n baie selektiewe en agterbakse manier gedoen wat blykbaar moet deurgaan as versoening en transformasie!
  Mense soos Dan Roodt skok soms met sy blatante reguit antwoorde en die skok is soveel groter vir die met hulle koppe in die sand.
  Word wakker, en as julle enige Afrikaanse universiteite nog oor wil he sal julle die lyne baie duidelik moet trek oor wat, NIE ONDER HANDELBAAR IS NIE.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *