Swak taal en spelling: dalk is dit só beplan?

Nou onlangs lees ek ‘n stuk deur die joernalis Hannelie Booyens oor die ongeletterde soort Afrikaans wat studente deesdae op universiteit gebruik. Sy noem dit “die uitkomsgerigte generasie se taalonbeholpenheid”, want hulle kan nie meer spel of hulle behoorlik in hul moedertaal uitdruk nie.

Nou wonder ek of Kader Asmal, die vader van uitkomsgerigte onderwys in Suid-Afrika, dit nie beplan het om ons kinders ongeletterd te maak nie? Immers het hy al die Afrikaanse universiteite met Engelse kampusse saamgesmelt om sodoende Afrikaans as taal van hoër onderwys te vernietig. Moontlik het hy en ‘n paar Britte saam vergader en beraadslaag oor hoe hulle Afrikaanse studente boonop ongeletterd in hul moedertaal ook kan maak.

Ek kry Afrikaanse onderwysers op skool jammer wat hiermee te kampe het. Hulle probeer hul bes, maar omdat kinders nie meer lees (of kan lees!) nie, is dit vir hulle moeilik om taal- en spelreëls by ons kinders ingeprent te kry.

Myns insiens is ‘n speltoetser ook ‘n onding. Mense behoort sonder hulp te kan spel.

Sekerlik verlekker Naspers en die SAUK hulle in hierdie situasie, want hulle wil in elk geval toesien dat Standaardafrikaans kwyn en deur een of ander bargoens uit die Wes-Kaap – ‘n regte bendetaal – vervang word.

Hannelie Booyens voel wel “terneergedruk” oor haar studente se skryfsels,  maar sê uiteindelik: “Dan weet jy die tyd het aangebreuk om vir die taalstryders te sê: Lossit. Wie wil nou anyways ’n taal red wat reeds so mangk is?”

Die kultuur van laisser-aller in dié land, van “laat Gods water maar oor Gods akker loop”, veroorsaak dat ons alles maar net aanvaar. Ook die barbarisering van ons kinders deur Kader Asmal en sy uitkomsgerigte onderwys.

Elke laerskoolkind behoort te kan spel en sy tafels te ken. Maar deesdae kry kinders ‘n matrieksertifikaat sonder dat hulle hul tafels ken of kan spel.

Hier rus ‘n groot taak op ons skouers om weer ‘n kultuur van goeie taal en spelling onder ons jeug te vestig.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *