Blacks are just cinematographic ‘extras’ in the umpteenth Anglo-Boer war

Although one may differ from Tokelo Nhlapo’s assessment of blacks who are always victims and, of course, his view of Steve Hofmeyr, he is right in that SA blacks are essentially “extras” in the cinematographic sense in the umpteenth Anglo-Boer war, as well as a greater geopolitical conflict.

White liberals like Koch are the worst racists in that their paternalism infantilises blacks: they impute a child-like innocence and lack of agency to blacks.

At another level, anti-racism is just a form of Boerehaat, inciting the black “extras” against Afrikaners like it has been done for decades or even centuries now. White liberals and leftists apply a crude form of game theory to their black extras, expecting them to act like robots or Spanish bulls when they wave the red flag of “racism” to them. “There’s your racist, now go and attack him.” Otherwise, it’s: “Down, boy. And here’s your commission for getting me the tender. Or your free BEE shares. Go and buy a Merc or a Porsche and be happy, you lucky ‘Black Diamond’, while your brothers languish in 40% unemployment and misery.”

Join the Conversation

2 Comments

  1. Metaphorically it’s quite ironic to see Blade and Zuma strutting around oblivious of this greater conflict. However, the surprising and quite creative venom from the white liberal Anglo against the ethno-centric Afrikaner (if that is the correct attribute), clearly proves your argument even where Anglo’s now include former sellouts or Afrikaner traitors of which their are many, but also now include the Afrikanerbond and the Dutch Reformed Church. Next time nobody will vote FF.

  2. Dis jammer dat die NG Kerk be-oordeel word aan uitsprake van die Sinodes. Die huidige poging om die belydenis van Belhar as adisionele belydenis-skrif aanvaar te kry is inderdaad na my mening verdag.
    Ek wonder of ek my kan waag aan ‘n stelling dat die deursnee gemeentelid van die NG Kerk blind is vir die invloed van liberalisme/kommunisme en ‘n misplaasde siening van versoening huisves – ‘n versoening ten alle koste en sonder inagneming van die verrottende invloed van kommunisme wat ek bevrees is ‘n houvas op die kerkleiers het. Ons is mos christene en ons moet versoen, kom wat wil terwyl Christus self gewaarsku het teen die suurdeeg van die Fariseërs (Mat. 16:11). Hierdie soort suurdeeg sypel subtiel gemeentes binne.

    In die christelike kringe waarin ek beweeg is dit duidelik dat sommige predikante in ‘n verleentheid is oor Sinodebesluite. Baie lidmate is ook nie te vinde is vir misplaasde “versoening ten alle koste” sonder inagneming van konteks nie.

    Daar mag dalk ‘n dag kom wanneer ek my geliefde NG Kerk vaarwel sal moet toeroep as my leraars die prooi word van ondeurdagte Sinodebesluite.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *