Anton van Niekerk lieg skaamteloos in Die Burger

Terwyl Anton van Niekerk, ‘n professor aan Stellenbosch, pedanties poog om “waarheid” te definieer en die “leuen” met verwysing na Sartre as ‘n morele probleem definieer, vertel hy – volgens sy eie definisie – ‘n blatante leuen as hy sê:

“Terwyl wit mense in regse kringe fulmineer oor slim, wit jongmense wat deesdae nie meer so maklik toegang tot ’n studierigting soos geneeskunde kry nie, vergeet ons veels te vinnig dat swart mense voor relatief laat in die 20ste eeu hoegenaamd nie toelating tot enige Suid-Afrikaanse universiteit gehad het nie – laat staan nog tot medies.”

Ek kan getuig en is selfs bereid om ‘n beëidigde verklaring af te lê dat ek in die vroeë tagtigerjare by MEDUNSA (Mediese Universiteit van Suid-Afrika) besoek afgelê het, welke universiteit vir die opleiding van swart dokters opsy gesit is. Verder was daar natuurlik etlike tuislanduniversiteite, waaronder Fort Hare wat reeds in 1916 gestig is!

Ek weet nie in watter koerant dié verskyn het nie – waarskynlik Die Burger – maar dis dalk tyd om weer ‘n klag by die Persombudsman te lê. Die kultuurmarxiste soos Van Niekerk is so gewoond daaraan om hul te buite te gaan weens die algemene sensuur wat daar in hul guns toegepas word dat hulle dink dat hulle maar enigiets mag kwytraak!

Wat Bertus Boshoff in reaksie op Van Niekerk sê, is soveel nugterder as Van Niekerk se eie krampagtig konformistiese en leuenagtige denke. Die probleem is dat die revolusie sowel die universiteite as die HSM volledig ingeneem het. Kader Asmal het laat skoonmaak en die enigste nie-marxiste op die kampusse kruip weg uit vrees dat hulle afgedank sal word indien hulle hoegenaamd ‘n nie-marxistiese hoesie gee. Dus is Bertus Boshoff heeltemal korrek as hy sê: “Die dominante narratief in ons Afrikaanse leefwêreld word vandag gedryf deur die linkses.” Soos Ernst Marais egter verklaar, beskik ons oor die internet waar ons vir onsself kan dink en het dus nie meer heropvoeding nodig nie. Trouens, die enigste opvoeding – veral op die kampusse – wat ons nog het, is juis heropvoeding in die marxistiese sin waar die onderdaan in die drogbeelde van die “nuwe wêreld van gelykheid” gebreinspoel moet word. Praat maar met Russe, Tsjegge of Pole daaroor; hulle is almal daardeur.

Sonder die internet sou ons verlore gewees het. Dit sou net die Anton van Niekerks, Max du Preez’s en marxistiese feministe soos Christi van der Westhuizen gewees het wat hoegenaamd gehoor sou gewees het. Die dissidente sou reeds lankal in die tronk gewees het en niemand sou eens daarvan geweet het nie. In 2015 gaan daar blykbaar gepoog word om my en Steve Hofmeyr tronk toe te stuur omdat ons van die linkse narratief afgewyk het sover dit “apartheid” betref. Ons sal moet sien wat gebeur, maar soos die betogers in Oos-Duitsland en nou weer in Dresden gesê het: “Wir sind das Volk.” Ons is die volk en die korrupte minderheid wat ons onderdruk, kan nie vir altyd bo bly nie!

Join the Conversation

1 Comment

  1. Jammer hoe min Suid-Afrikaners die verskil ken tussen kommunisme en opregte demokrasie, nie die soort wat nou in ons land aan die bestuur van sake is nie. Waarom sekere Afrikaners uit hul pad gaan om hul eie volk te beswadder gaan my te bowe, en die liberale pers kan nie wag om hul insette te publiseer nie. Dis geen wonder dat ‘n instelling soos geloftedag voor die liberale denke geswig het en dit goedkoop onder selfs die Afrikaanse kerke verkoop het onder die vals dekmantel van misplaasde “versoening” ten alle koste. Hierdie tipe versoening is redelik eensydig as daar nie aan albei kante onderneem word om daaraan te werk nie. Ek sien dit nie raak in die regering se erns om die Afrikaner se kultuur te respekteer nie.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *