praag.org and praag.co.za temporarily forwarded to this site

Dear reader, our domains praag.org and praag.co.za are being temporarily forwarded to this site after a denial-of-service attack launched against us. We will be posting news and comment in English and Afrikaans while we solve the problems caused by the …

Swartmagvuis oor die kalbasstadion

Die openingseremonie van die wêreldsokkerbeker in Johannesburg het beklemtoon dat Suid-Afrika ‘n swart land met ‘n Afrikakultuur is. Op die televisie is ‘n gebalde swartmagvuis herhaaldelik getoon om die politieke boodskap van die wêreldbeker oor te dra, naamlik swart oorheersing.…