Is die globale Ryk wenslik? – ‘n kritiek op die Ryksgedagte

Filosofiekafee Café Riche, Kerkplein, Pretoria, 31 Januarie 2003

Dit was net ‘n kwessie van tyd voordat globalisering in terme van ‘n Ryk gesien sou word.  Die Verenigde State van Amerika word toenemend as ‘n nuwe Rome beskryf.  Engels is die …

Waarom was swartes in die ou SA soveel beter daaraan toe?

Rapport herhaal in vandag se hoofartikel die geykte stelling dat swartes in die verlede op grond van ras benadeel is. Maar hulle is ook op grond van ras bevoordeel, deur:

– die 1936-wet wat groot stukke blanke grond aan hulle …

Ras – die nuwe alibi vir Afrikanerhaat

Leopold Scholtz lewer ‘n pleidooi dat taalstryders vir ‘n Afrikaanse Stellenbosch nie met “die teerkwas van apartheid” bygekom moet word nie. Nietemin is dit presies wat hy – en Dawie – doen deur te beweer dat ek “terughunker na apartheid”.…