Die Afrikaner as postpostmoderne vreemdeling

deur Dan Roodt

Hou van Dan Roodt se Facebookblad

Ná Albert Brenner se uiters interessante kommentaar oor die Afrikaner se identifikasie met rugby, dag ek ek sal so ‘n stukkie teorie (denk?) pleeg oor wie en wat die Afrikaner

Crime and its reality in Africa

South Africa is the most interesting country in the world to live in. For almost eight years I lived in Paris and I could stroll to the Louvre, the Picasso Museum, buy cheap tickets at the Bastille Opera for what …