praag.org and praag.co.za temporarily forwarded to this site

Dear reader, our domains praag.org and praag.co.za are being temporarily forwarded to this site after a denial-of-service attack launched against us. We will be posting news and comment in English and Afrikaans while we solve the problems caused by the …

14 Augustus: ná 134 jaar word Afrikaans weer onderdruk

Soos wat die onderdrukking van Afrikaans onder die toenemend totalitêre ANC-bestel met sy “demonokrasie” toegeneem het, het verskeie Afrikaanse organisasies en individue spontaan begin om 14 Augustus as ‘n belangrike datum op die Afrikaanse en nasionale kalender te gedenk.

Vir …