Ope brief aan Simon Kuper van die Financial Times

Geagte mnr. Kuper,

In u gevleuelde woorde in The lost tribe of the Rainbow Nation, is Afrikaans “aan’t uitsterf… “, synde “van weinig nut deesdae”. Maar Afrikaans het nog geenoeg skop in haar om met die magtige Financial Times, …