Will Conrad Koch and his zealots lynch Professor Giliomee too?

This Conrad Koch is just a parasite trying to generate attention for himself on Steve’s back. Would thousands of people come to concerts where he and his puppet enjoy each other’s caricatures? Obviously not.

The metaphor of the puppet is …

Ras – die nuwe alibi vir Afrikanerhaat

Leopold Scholtz lewer ‘n pleidooi dat taalstryders vir ‘n Afrikaanse Stellenbosch nie met “die teerkwas van apartheid” bygekom moet word nie. Nietemin is dit presies wat hy – en Dawie – doen deur te beweer dat ek “terughunker na apartheid”.…